น่าจะน้อยลงมากๆๆๆๆๆๆ แล้วค่ะ ดูได้จากพฤติกรรมคนในสังคมตอนนี้
โฆษณา