เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ เพราะมันไม่ใช่ความเชื่อ
มันคือความจริง กรรมคือการกระทำ
ถ้าทำอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะได้รับผลนั้น
มันเป็นผลจากที่เราทำ ไม่เกี่ยวกับสิ่งลึกลับหรือผีเทพเทวดาอะไรทั้งนั้น
อย่างเช่น ถ้าเราตั้งใจเรียนคะแนนก็จะออกมาดี
ตั้งใจ คือ พยายาม เรียน คือ กรรม คะแนนที่ออกมาคือ ผลของกรรมที่เราทำ
  • 1
โฆษณา