คนที่มองโลกในแง่ดีคือ..พลังงานบวก กับ..
ส่วนคนที่มองโลกสวย คือ.. พลังงานลบ
4 ถูกใจ
210 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...