ยังเชื่อก็เยอะนะ แต่เชื่อแบบรู้จริง เข้าใจจริง หรือเปล่า? ... ตอนนี้กลายเป็นฝรั่งเริ่มเชื่อมากขึ้น หลังจากไม่มีอะไรให้เชื่อถือมานาน (จะเห็นการใช้ศัพท์ karma ในเว็บบอร์ดต่างๆ ทั่วโลก หรือคอมเมนท์เฟสบุค)
ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า เข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างไร ถ้าเหมือนที่บอกกันอยู่ในสังคมไทย แบบที่ดูเป็นเรื่องเหนือความเข้าใจมนุษย์ เหมือนมีกฎของจักรวาลคอยควบคุมอยู่ หรือแนวที่มีพญายมราชคอยเปิดบัญชีกรรมพิพากษา นั่นก็เข้าใจผิดจากความจริงเกือบทั้งหมด ... หรือจะเรียกว่า ผิดจากที่พุทธสอนก็ได้ ส่วนใหญ่ที่เข้าใจกันอยู่นั่นเป็นแบบกึ่งพราหมณ์กึ่งพุทธ ... ที่เข้าใจถูกจริงๆ มีน้อยมากๆ เพราะแหล่งความรู้ที่ถูกจริง ตรงจริง มักจะไม่เด่นดัง และอีกฝั่งคือคนไทยเราเองไม่ได้ขวนขวายในการศึกษาให้รู้จริง ขนาดนั้น
  • 1
โฆษณา