มีบัญชีอยู่แล้ว?
เวลาที่เราให้คำแนะนำคนอื่น เรายืนอยู่นอกวงกลมของปัญหา ปราศจากตัวเรา(ตัวกู ของกู) และเรามองจากภายนอกเข้าไป ทำให้เรามองปัญหานั้นได้กว้างกว่า รอบด้านกว่า เราจึงมองเห็นวิธีการจัดการกับปัญหานั้นๆได้ดีกว่า เราจึงให้คำแนะนำได้
แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับเรา เรายืนอยู่ในวงกลมของปัญหา และที่สำคัญมี(ตัวกู ของกู)อยู่ ทำให้เราไม่เห็นวิธีจัดการ เพราะมัวแต่คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและผลกระทบกับตัวกู และของกู
เวลาเรายืนอยู่ในวงรอบของปัญหาและมีตัวกู ของกู เราจะไม่เห็นวิธีการจัดการที่รอบด้านและรอบคอบ เราจะมองเห็นแต่ปัญหารอบตัวเราเท่านั้น วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาก็จะแคบลงค่ะ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   HOW TO: Elon Musk ทำงาน 120 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้อย่างไร? ณ ปัจจุบันไตรมาสที่ 4 ปี 2021 นั้น Elon Musk ได้ขึ้นแท่น “คนรวยที่สุดในโลก” อีกครั้ง และตอนนี้เขาเริ่มนำ Jeff Bezos ไปห่างขึ้นเพราะ SpaceX ของเขานั้นมูลค่าเพิ่มอีก
   ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เหล่านักคิดผู้ยิ่งใหญ่และมหาเศรษฐีได้ลงความเห็นเกี่ยวกับ “ความสำเร็จ” ไว้ว่า...สิ่งที่เขาหรือเธอผู้นั้นควรมีหรือเจอคือ “สูตรความสำเร็จ 2 คุณสมบัติ + 3 ความท้าทาย” คำถามคือ คุณมีครบทุกข้อแล้วหรือยัง? สรุปหนังสือ Flight plan ตอนที่ 13
   รายชื่อ 46 ประเทศที่นายกรัฐมนตรีเพิ่งประกาศว่าจะให้เข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน
   ลงโทษ 8 ผู้บริหารสายการบิน Hainan Airlines 🇨🇳 ให้ยืนตากลมหนาว ที่อุณหภมิ 0 องศาเซลเซียส นี่ถ้าไม่ใช่จีนทำไม่ได้จริงๆ 😅 . .
   ดูทั้งหมด