เชื่อนะคะ เพราะเราว่าการที่เราทำอะไรสักอย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ย่อมมีผลที่ตามมาเสมอ ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าก็ตาม
  • 2
โฆษณา