25 ก.ค. 2021 เวลา 13:41 • การศึกษา
9 นิสัย ในภาษาภาษาอังกฤษ ที่ใคร ๆ ก็ชอบ ❤ 😊
1. broad-minded แปลว่า ใจกว้าง
ตัวอย่างประโยค example sentence
I think he is broad-minded.
ฉันคิดว่าเขาใจกว้างนะ
2. friendly แปลว่า เป็นมิตร, เป็นกันเอง
ตัวอย่างประโยค example sentence
She is very friendly to me.
หล่อนเป็นกันเองกับฉันมาก ๆ
3. optimistic แปลว่า มองโลกในแง่ดี
ตัวอย่างประโยค example sentence
I should be more optimistic.
ฉันควรมองโลกในแง่ดีมากกว่านี้
4. reasonable แปลว่า มีเหตุผล
ตัวอย่างประโยค example sentence
she is a reasonable person. That's why I love him. เธอเป็นผู้หญิงที่มีเหตุผล ฉันจึงได้รักเธอไง
5. polite แปลว่า สุภาพ
ตัวอย่างประโยค example sentence
She is always polite to everyone.
หล่อนเป็นคนสุภาพกับทุก ๆ คนเสมอเลย
6. kind แปลว่า ใจดี, กรุณา
ตัวอย่างประโยค example sentence
She is kind and never says bad words to anyone. หล่อนเป็นคนใจดี และไม่เคยพูดคำหยาบกับใครเลย
7. humble แปลว่า ถ่อมตน
ตัวอย่างประโยค example sentence
He is very humble. เขาเป็นคนที่ถ่อมตัวมาก
8. be determined แปลว่า มุ่งมั่น, แน่วแน่, ขะมักเขม้น
ตัวอย่างประโยค example sentence
I am determined to practice English.
ฉันมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนภาษาอังกฤษ
9. easy-going แปลว่า ง่าย ๆ สบาย ๆ
good-natured แปลว่า อัธยาศัยดี
ตัวอย่างประโยค example sentence
She is easy-going and good-natured
เธอเป็นคนง่าย ๆ สบาย ๆ และอัธยาศัยดี
โฆษณา