เรียนเยอะ = ฉลาด จริงหรอ!!??
คำถามนี้ถูกลบ
เราเรียนพิเศษเยอะมาก​ แต่ถามว่าฉลาดเท่าเพื่อนที่ฉลาดไหมก็ไม่​ แค่กลางๆ​ แต่เก่งกว่าตัวเราเองที่ผ่านๆมา
โฆษณา