"An entire sea of water can't sink a ship unless it gets inside the ship. Similarly, the negativity of the world can't put you down unless you allow it to get inside you"
By Goi Nasu
น้ำทะเลทั้งหมดไม่สามารถทำให้เรื่อจมได้ยกเว้นว่าน้ำนั้นเข้าไปอยู่ในเรือ
ความเลวร้ายของโลกใบนี้ก็ไม่สามารถทำให้เธอตกต่ำลงได้ ยกเว้นว่าเธอยอมให้มันมากัดกินในใจเธอ
5ถูกใจ
1แชร์
445รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...