มีบัญชีอยู่แล้ว?
ROIC คืออะไร คิดยังไง??
#ROICคืออะไร
#เหมือนหรือต่างจากROAหรือROEยังไง
#ใช้ROAหรือROEแทนได้ไหมหรือยังไง
ไปอ่านแบบสรุปเข้าใจง่่ายๆ กันได้เลย...