26 ก.ค. 2021 เวลา 09:43 • ไลฟ์สไตล์
การได้เกิดมา พร้อมกับคนรอบข้างที่เข้าใจ
ยอมรับ และเอ็นดูเราในแบบที่เราเป็นค่ะ
โฆษณา