ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะประเทศเราค่อนข้างโคตรเสรี และ ผู้นำเราไม่ว่าจะยุคไหน ก็ยังเกรงใจนายทุน ที่สำคัญ คนไทยไม่คลั่งลัทธิตัวบุคคลขนาดนั้น
  • 1
โฆษณา