เห็นใจคนที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตินี้ แต่ส่วนตัวผมจะยากก็ตอนที่ต้องกลับให้เร็วขึ้น ที่เหลือ ไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่
  • 1
โฆษณา