26 ก.ค. 2021 เวลา 16:35 • ไลฟ์สไตล์
ไม่เลย... พ่อเราเสียนานแล้ว... แม่ก็ราชการบำนาญ... ส่วนเรา"ตกงานมานาน"
โฆษณา