เมื่อการบริจาคเป็นสัญญาณที่ล้มเหลวของการบริหาร
4
“ในเยอรมนี เราไม่ทำการกุศล, เราจ่ายภาษี การกุศลเป็นเพียงความล้มเหลวจากงานที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ”
2
ประเด็นถกเถียงกันทั้งไทยและเทศ
1
henning wehn
จากประโยคข้างต้นนำมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการถกเถียงว่า
“การบริจาค หรือการกุศลนั้น ดีไหม ทำไมถึงมี มันแสดงถึงความล้มเหลวของการบริหารหรือเปล่า ทำไมเราต้องบริจาค”
หากขึ้นชื่อเรื่องของการบริจาค ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีการบริจาคเยอะมากๆของโลก
-โรงพยาบาลเครื่องมืไม่พอ >> บริจาค
- หน้ากากอนามัยมีไม่พอ >> บริจาค
- เตาเผาศพระเบิด >> บริจาค
- วิ่งบริจาค
- ขอบริจาคสมทบทุนทำวิจัย
- ขอบริจาคช่วยเหลือการเรียน
- ขอบริจาค....
1
แน่นอนว่าการบริจาคดังกล่าวเป็นการที่ประชาชนต้องทำ ทั้งๆที่บางโครงการรัฐบาลควรเป็นคนทำ เรามีเงินจัดสรรจากงบประมาณ เรามีการกู้เงินในยามฉุกเฉิน แล้วทำไมประชาชนต้องบริจาคในเมื่อเราเสียภาษีให้กับรัฐบาล เฮนนิ่งได้กล่าวไว้
2
ด้านประเทศไทยเองก็มีคนออกมาแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับคำพูดดังกล่าวจากวิกฤติการนี้ในปัจจุบันที่ประชาชนต้องช่วยเหลือกันเอง เพราะเราไม่มีทางเลือก
2
หลายๆคนโดนเฉพาะต่างประเทศก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องการบริจาคนั้นแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการจัดการจริง แต่ยังมีกรณียกเว้นไปบ้าง
ความคิดเห็นของหญิงคนหนึ่งกล่าวว่า
หากคุณจำกัดคำจำกัดความของ 'การกุศล' ไว้เฉพาะองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือและช่วยเหลือฉุกเฉินทั้งในและต่างประเทศทันที ฉันคิดว่ามีเหตุผลที่จะสรุปว่างานของพวกเขาเป็นความล้มเหลวของรัฐบาล
1
เธอได้ยกกรณีตัวอย่างของ: Help for Heroes ที่เกิดขึ้นมาเพียงเพราะ รัฐบาลไม่ได้ดูแลพนักงานของพวกเขาหลังจาก 'ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน'
ฮีโร่ที่เข้ามาช่วยตอนรัฐบาลไม่ทำงานอะไรแต่สุดท้ายเมื่อพวกเขาบาดเจ็บหรือตาย รัฐบาลก็ไม่ได้แยแสอะไร จนเราต้องสร้างกองทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือกันเอง
บางความคิดเห็นได้แสดงความเห็นไปในทางเดียวกันว่า
ฉันแค่จำกัดคำจำกัดความของคำว่า 'การกุศล' เพื่อสนับสนุนแนวคิดนี้ ว่าในสถานการณ์เหล่านั้น องค์กรเหล่านี้อาจถูกมองว่าเป็การชดเชยสำหรับข้อบกพร่องในการทำงานของรัฐบาล
2
เธอไม่ได้มีปัญหากับองค์กรอาสาสมัครที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพื่อช่วยระดมทุน จากการที่ประชาชนช่วยกันเอง
แต่คิดว่าจำเป็นต้องมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายที่เงินถูกใช้ไปจริงๆ - จริงๆควรมีการแยกระหว่างการกุศลจริง กับองค์กรที่เป็นธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจทำการกุศลเพื่อช่วยลดหย่อนภาษีเท่านั้น
อีกความคิดเห็นหนึ่งจากชาวอังกฤษกล่าวว่า
คิดว่าการกุศลแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของสังคม ประชาชนเป็นคนเลือกรัฐบาล คุณคิดว่าถ้าในการเลือกตั้งครั้งหน้า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสนอให้ขึ้นภาษี 5% เพื่อให้ค่าจ้างและเงื่อนไขที่ดีขึ้นสำหรับคนทำงาน พวกเขาจะได้คะแนนเสียงหรือไม่
1
แน่นอนว่าไม่มีโอกาส - เนื่องจากผู้คนชอบปรบมือและอาจให้เงินเพื่อการกุศล แต่น้อยนักที่พวกเขาจะสามารถจ่ายได้เพื่อเลือกคนที่จะเพิ่มภาระในการเสียภาษี นั่นแสดงว่านโยบายที่เสนอมันล้มเหลวไง
3
ตัดภาพกลับมาที่ประเทศไทย คนจะเหมารวมว่าการบริจาคคือคนที่มีน้ำใจ เป็นการทำบุญ แต่จริงๆแล้วปัญหาทางโครงสร้างต่างๆยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องหาว่า แท้จริงแล้ว ทำไมเราต้องใช้เงินเพื่อบริจาคทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของรัฐในการรับผิดชอบเหล่านี้
6
อย่างไรก็ตามกลไกของการกุศลหรือการบริจาคนั้นก็ยังเป็นสีเทาๆ ที่ไม่ขาวและไม่ดำ และเราคงไม่มีวันแก้ไขเรื่องนี้จนหมดได้ เพียงแต่ประเทศที่มีจัดการดี มีการตั้งคำถามว่า "ทำไมเราต้องบริจาค" [ส่วนมากเป็นรัฐบาลจัดสรรให้ประชาชนฟรี เพราะมันคือหน้าที่]
5
องค์กรการกุศลระดับโลก
กองทุนระดับโลก
สิ่งๆต่างๆก็ยังเกิดขึ้นเนื่องจากช่วยเหลือผู้คนที่ไม่สามารถรับความช่วยเหลือจากประเทศตัวเองหรือรัฐบาลนั้นๆได้
1
แล้วทุกคนคิดยังไงกับเรื่องการบริจาคบ้าง
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ เพราะไม่ว่าจะชาติไหนๆก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกัน แต่การตอบสนองของประชาชนนั้น ไม่เหมือนกัน
  • 69
โฆษณา