มีบัญชีอยู่แล้ว?
การประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่แท้จริงในกรุงเทพฯ
3
👉 ทางทีมผู้วิจัยได้ลองประมาณอัตราการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ และจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงในกรุงเทพฯ โดยพบว่า อัตราการรายงานผู้ติดเชื้อเฉลี่ยในกรุงเทพฯ ในช่วงวันที่ 14 เมษายน 2564 ถึง 19 กรกฎาคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 11.24 [95% CI: 9.77 - 12.84] นั่นคือจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงจะอยู่ที่ประมาณ 9 เท่าของตัวเลขที่เราตรวจเจอ
 
👉 ตอนนี้ ศบค. ได้รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในกรุงเทพฯ ประมาณ 140,000 คน แสดงว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อจริง ๆ ประมาณ 1.3 ล้านคน ซึ่งถ้าเราคิดจำนวนประชากร กทม. ที่ 7.7 ล้านคน ก็แสดงว่า น่าจะมีคนกรุงเทพฯ ที่ติดเชื้อไปแล้วประมาณ 16%
39
👉 ที่น่าจะถือว่าเป็นข่าวดีคือ ตอนนี้คนกรุงเทพฯ ฉีดวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มกันไปแล้วประมาณ 55% เมื่อบวกกับคนที่มี immune จากการติดเชื้อโดยธรรมชาติอีกประมาณ 16% คนกรุงเทพฯ ก็น่าจะมีภูมิคุ้มกันกันพอสมควรแล้ว และเมื่อรวมกับมาตรการต่าง ๆ ที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในกรุงเทพฯ น่าจะเริ่มลดลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับ
.
👉 วิธีการคำนวณอัตราการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อแบบคร่าว ๆ
1. คำนวณ delay-adjusted CFR ตามวิธีการในเปเปอร์ https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-020-01790-9
2. คำนวณ infection-risk-adjusted IFR โดยใช้ข้อมูลจาก
3. คำนวณอัตราการรายงานผู้ติดเชื้อจากอัตราส่วนระหว่าง infection-risk-adjusted IFR และ delay-adjusted CFR
.
ดำเนินการวิจัยโดย
ธันย์ชนก หลินเจริญ
รศ.ดร.ชรินทร์ โหมดชัง
และคณะวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
27 กรกฎาคม 2564
22
    อ่างสมอง :: BRAIN Tank ::
    ถ้าแนบลิ้งค์วิจัยตัวเต็มให้ด้วย จะขอบคุณมากเลยค่า 😊