27 ก.ค. 2021 เวลา 15:19 • ความคิดเห็น
กาลเวลาจะรักษาทุกสิ่ง
ความเป็นจริงจะรักษาทุกอย่าง
โฆษณา