27 ก.ค. 2021 เวลา 15:32 • ความคิดเห็น
ผมมองที่ความรู้สึกตอนนั้นมากกว่า
หยาบไม่หยาบ มันก็สิ่งสมมตินั่นแหละ
พระเทศน์บางองค์ก็ไม่ได้พูดเพราะ
แต่ทำไมให้ความรู้ซาบซึ้งได้
โฆษณา