27 ก.ค. 2021 เวลา 20:20 • ความคิดเห็น
รับฟังคำพูดนั้น ถ้าเราทำแล้วทำให้เราดีขึ้น เราก้รับมาแก้ไข ถ้าฟังแล้ว วิเคราะห์แล้ว มันไม่ใช่เรื่องจริง เราต้องชี้แจง โดยใช้คำพูดที่เหมาะสม และอย่าใช้อารมย์ แต่ถ้าคนพูดไม่มีควาใหมายในการดำรงชรพของเราก็ปล่อยให้ผ่านไป และเมตตาเขามากๆ ให้อภัยเขา เราจะไม่โกรธ และปฏิบัติต่อเขาอย่างสุภาพโดยไม่ฝืน เขาจะรํได้เอง และละอายต่อเรา เขาจะเปลี่ยนไป
โฆษณา