อยากขอบคุณ.."ตัวเอง"
ที่ผ่านทั้ง..'เรื่องสุข'
และ 'ทุกข์' มาได้ขนาดนี้.. #ขอบคุณ <( ̄︶ ̄)>
1ถูกใจ
99รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...