อยากขอบคุณ.."ตัวเอง"
ที่ผ่านทั้ง..'เรื่องสุข'
และ 'ทุกข์' มาได้ขนาดนี้.. #ขอบคุณ <( ̄︶ ̄)>
  • 1
โฆษณา