ในศาสตร์กฏแรงดึงดูด Law of Attraction กล่าวว่า "ถ้าเราคิดถึงอะไรอย่างจดจ่อ เราจะได้สิ่งนั้น..."
ความกลัวก็เช่นกัน ถ้าเรายิ่งคิดถึงสิ่งนั้น เฝ้าคิดถึงเพราะเรากลัวมัน
กลับกลายว่าเราจดจ่อในสิ่งนั้น
ยิ่งเรากลัว เราก็จะไม่กล้าทำความฝันให้สำเร็จ เพราะเราขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไปเสียแล้ว
ฉะนั้น เราต้องเปลี่ยนความคิดมองไปข้างหน้า มองเห็นภาพความสำเร็จ มองเห็นถึงความฝัน และเป้าหมายของเรา
"อย่ากลัว" เพราะเมื่อไรที่เรากลัว
ในใจเราก็จะไม่เหลือ "ความเชื่อและความศรัทธา" ในตัวเอง อีกต่อไป...
53 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา