อะไรคือคำหยาบ กูมึง ศัพท์พ่อขุนราม ??? สรรพนามคำศัพท์ที่มนุษย์ไพร่คนธรรมดาใช้พูดคุยกัน และแม้แต่เจ้าก็ยังใช้คุยกัน
สิ่งสำคัญคือ content ครับ
ถ้าพูดด้วยศัพท์ราชการ แต่เนื้อหาคือการส่งเสริมให้คนฆ่ากันส่งเสริมการฆ่าล้างอีกฝ่ายก็เป็น hate speech เช่น นาซีบอกประชาชนชาวไวมาร์อย่างสุภาพว่าการนำยิวไปรมแก๊สเป็นสิ่งที่สมควรกระทำ
114 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา