มีบัญชีอยู่แล้ว?
# ระบบภูมิคุ้มกันและชนิดของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
🏄‍♀️* - * * - * 👫
❕❗️ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย คือกำแพงเมือง รั้ว หรือทหารหาญที่คอยดูแลและป้องกันเราจากเชื้อโรคหรืออันตรายต่าง ๆ ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย
ทำให้เรายังคงแข็งแรงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้
ระบบภูมิคุ้มกันแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ
1. แบบไม่จำเพาะ หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า innate immune response
2. แบบจำเพาะ หรือ adaptive immune response
โดยทั่วไปการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของคนเราทั้งสองจะทำงานร่วมกันเสมอ
โดย innate immune response หรือ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะพออธิบายอย่างง่าย ๆ ได้ดังนี้
1. กลไกนี้เปรียบเสมือนรั้ว กำแพงเมืองหรือแนวป้องกันที่ช่วยต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมก่อนที่สิ่งแปลกปลอมจะเข้าสู่เนื้อเยื่อของร่างกายได้ หรือบางครั้งเข้าไปถึงเนื้อเยื่อของร่างกายแล้ว ระบบนี้ทำลายไปก่อนที่ร่างกายจะเสียหาย
📍ยกตัวอย่างเช่น..
เวลามีฝุ่นละอองพลัดเข้าไปในโพรงจมูก
- แนวป้องกันแรกคือ ❕❗️ขนของรูจมูก
- และเมื่อเข้าไปภายในร่างกายแล้ว ❕❗️ เราก็จะมีน้ำมูก สารคัดหลั่ง หรือเยื่อเมือกที่เซลล์เยื่อบุในโพรงจมูกขับออกมาเพื่อดักจับฝุ่นนั้น ๆ ไว้ แล้วกลายเป็น"ขี้มูก" นั่นเอง
- นอกจากนี้ร่างกายยังมีกลไกการต่อต้านแบบไม่จำเพาะอื่น ๆ อีก เช่นมีสารที่หลั่งออกมาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที่เรียกว่าลิวโคไซต์ หรือเรียกชื่อว่า "โพลีมอร์พ" (polymorphonuclear leucocytes, เรียกย่อ ๆ ว่า “PMN”)
👉 ซึ่งเซลล์นี้คล้ายกับเป็นทหารลาดตระเวนของร่างกาย เป็นเซลล์กลุ่มที่คอยดักจับและทำลายเชื้อโรคที่ผ่านเข้ามาในร่างกาย
🌟 เซลล์เม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดเหล่านี้ นับเป็นกลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะเช่นเดียวกัน
2. ระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ (adatuve immune response)
เมื่อเชื้อโรค ไวรัส หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวพิเศษอีก 2 ชนิด คือ เซลล์ลิมโฟไซต์ชนิดบี (B cell) และ เซลล์ลิมโฟไซต์ชนิดที (T cell)
• นอกจากเซลล์เม็ดเลือดขาวพิเศษ 2 ชนิด คือ เซลล์บี (B cell) และ เซลล์ที (T cell) ยังมีระบบ คอมพลีเม้นต์(complement system) อีก ซึ่งสำคัญมาก
* - * * - * * - * - * * - * - *
ขอเชิญฟังป้าพาพอดแคสต์ตอน
*ระบบภูมิคุ้มกันและชนิดของระบบภูมิคุ้มกัน ค่ะ
..
..
ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สุขภาพดี อยู่รอดปลอดภัยใน
สถานการณ์ระบาดของโควิด19 ครั้งนี้ เป็นเพื่อนร่วมฟันฝ่า และร่วมประวัติศาสตร์โลกกันค่ะ
* - * * - * * - * - * * - * - *
อ้างอิง
1. ระบบภูมิคุ้มกัน
2. ระบบภูมิคุ้มกัน
3. ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System)
4. ระบบภูมิคุ้มกัน
5. The Immune System
6. Virus-Encoded Complement Regulators: Current Status
7. Antibody-mediated complement activation in pathology and protection
* - * - * * - * - * * - * - *
# ระบบภูมิคุ้มกัน
# complement system
# immunology
# virus-encoded complement regulators
* ขอฝากอ้างอิงไว้ในนี้ด้วย เผื่อเอาไว้สอนหนังสือเลยทีเดียว
เลิ้ฟ ๆ ค่ะ-ป้าพา

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    พู่กันแต้มเลือด
    ห้อยพระแล้ว ภูมิคุ้มกันมี