28 ก.ค. 2021 เวลา 04:50 • การศึกษา
28 กรกฎา วันมหามงคล
วันสำเร็จมรรคผล เจ้าแม่กวนอิม
การสำเร็จมรรคผลของเจ้าแม่กวนอิม
.
องค์เจ้าแม่กวนอิมนับว่าเป็นเทพเจ้าอีกองค์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในไทย นามที่ส่วนใหญ่คุ้นเคยกันก็คือ “กวนซืออิมผ่อสัก” อันหมายถึงพระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้ตั้งจิตแน่วแน่ในการบำเพ็ญเพียร เพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากทุกข์
.
ตามตำนานที่สืบทอดกันมา ว่ากันว่าชาติสุดท้ายของพระองค์ ได้มาจุติเป็นองค์หญิงเมี่ยวซ่าน พระราชธิดาองค์ที่ 3 ของพระเจ้าเมี่ยวจวง ในเวลาต่อมาเมื่ออายุถึงคราวออกเรือน ทั้งองค์หญิงเมี่ยวอินและองค์หญิงเมี่ยวเอวี๋ยนต่างปรารถนาที่จะเอภิเษกสมรส หากแต่พระองค์ไม่ประสงค์เช่นนั้นและได้ปรารถนาที่จะบำเพ็ญภาวนาเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ ทำให้พระบิดากริ้วมากและลงโทษต่างๆ ถึงขั้นประหารชีวิต ทว่าพระนางก็ไม่เปลี่ยนพระทัยเลยแม้แต่น้อย ภายหลังก็ได้ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ และออกจากวังเพื่อมุ่งมั่นในการสั่่งสมคุณงามความดี
.
ภายหลัง พระเจ้าเมี่ยวจวงประสบกับเคราะห์กรรมที่เคยกระทำกับผู้อื่นอย่างโหดร้าย ด้วยโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้นอกจาก ปรุงโอสถจากดวงตาและแขนของทายาทเท่านั้น องค์หญิงเมียวซ่านจึงเดินทางกลับมาที่วังอีกครั้ง พร้อมทั้งให้อภัยพระบิดาและสละพระเนตรกับพระกรทั้ง 2 ข้างเพื่อใช้ปรุงโอสถรักษาพระเจ้าเมี่ยวจวง จนพ้นจากโรคร้ายไปได้ ด้วยความกตัญญูขององค์หญิง สร้างความตื้นตันให้แก่โลกมนุษย์และสรวงสวรรค์ และเมื่อพระองค์ทรงบรรลุมรรคผลแล้ว องค์ศากยมุณี (หรือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า)ได้ประทานดวงพระเนตรพันดวงและพระกรพันข้างคืนแก่พระองค์อันเป็นที่มาของปาฏิหาริย์ ปางพันเนตรพันกรนั่นเองค่ะ
.
ทั้งนี้แต่เดิมองค์หญิงเมี่ยวซ่านเป็นชาวพุทธ ภายหลังเทพไท่ไป๋ (เทพประจำดาวศุกร์ตามความเชื่อของเต๋า) ได้มาโปรดชี้แนะทางดับทุกข์ ด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงเป็นเทพทั้งทางเต๋าและทางพุทธ
.
และในวันที่ 19 เดือน 6 ( 初十九, 六月 ) ตามปฏิทินจันทรคติจีนหรือที่เรียกกันว่า ลักหง่วยจับเก้า ก็ถือเป็นวันคล้ายวันสำเร็จมรรคผลของเจ้าแม่กวนอิม หลายแห่งจะมีการจัดงานและถวายภัตตาหาร 36 เพื่อเป็นการสักการะแก่พระโพธิสัตว์กวนอิมและพระรัตนตรัย และวันนี้อากิมหงมีบทสวดสำหรับบูชามาฝากด้วยนะคะ ท่านสามารถตามไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมเพิ่มเติมได้ที่ www.khongwai.com/การสำเร็จมรรคผลของเจ้าแม่กวนอิม
โฆษณา