28 ก.ค. 2021 เวลา 05:11 • ไลฟ์สไตล์
เพื่อนกันก็ควรพูดตรงๆกับตำพูดเหล่านั้นครับ เพราะมิตรภาพจะไม่พังเพราะเรื่องคำพูด ผมจะแนะนำในทุกคงามขัดแย้งว่า อย่าให้สถานการณ์ใดยิ่งใหญ่เกินความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นมา มิตรภาพไม่สร้างมาวันเดียว
ถ้าเราคุยแล้วจบ คนที่จะแก้ความรู้สึกจากคำพูดได้คือผู้พูดครับ พระบอกว่าเรามองเห็นธุลีคนอื่น คนอื่นมองเห็นธุลีบนตัวเราแต่เรา ไม่เห็นธุลีบนตัวเรา บ้างครั้งกระจกจากเพื่อนก็ส่องได้ชัดครับ
โฆษณา