แนวคิดไม่ถือศาสนา?🤣
" ถ้าไม่นับถือศาสนา ไม่ต้องตกนรก ไม่ขึ้นสวรรค์ "
จริงหรือ????ไม่มีใครรู้
แต่การที่ไม่นับถือศาสนาส่งผลให้สังคมในภายภาคหน้าเดือดร้อนเพราะมนุษย์จะขาดหลักธรรมจะขาดแนวคิด
แนวคิดไม่นับถือศาสนาหลักๆมี 2 สาเหตุ
สาเหตุที่หนึ่ง
เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สร้างความสะดวกสบาย
สาเหตุที่สอง
เกิดจากการมีพ่อแม่รุ่นใหม่ที่ไม่เคยให้ความสำคัญเรื่องศาสนาแก่ลูก
แต่เชื่อไหมว่าทำไมมนุษย์ทุกคนถึงอยู่ได้เป็นสังคมในปัจจุบัน หลายคนคงตอบว่ากฏหมายอาจจะใช่ แต่สิ่งสำคัญที่เหนือกว่ากฏหมาย คือ "ศาสนา"
ศาสนาเป็นของคู่ประเทศไทยมาช้านาน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไร ทุกศาสนาก็สอนให้มีสติ
สอนให้คิดดี สอนให้ทำดีละเว้นความชั่ว และเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ณ เวลาท้อแท้ สิ้นหวัง หมดกำลังใจ โศกหรือเศร้า ศาสนาจะช่วยให้คลายทุกข์ และหลักคำสอนที่สอนเรื่องการใช้ชีวิตที่สอนให้ใช้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องราวที่ดี เรื่องราวความสุข เรื่องราวประสบความสำเร็จ
สุดท้ายอยากจะบอกว่า "ศาสนา คือ ที่พึ่งของชีวิต"
2 ถูกใจ
121 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...