มีบัญชีอยู่แล้ว?
🍁เราเป็นแค่ดอกไม้🍁
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
บางครั้งฉันรู้ว่าสายลมพัดพาแผ่นน้ำ และแสงสะท้อนเข้าหาตลิ่งเป็นจังหวะ🍂
ลมเย็นพัดในขณะที่ใจของทุกคนกำลังร้อนระอุ กรอบแห่งความนิ่งเงียบ และความหวาดกลัวกำลังทำให้ทุกคนหงุดหงิด🍂
ความสับสนของหัวใจของใครบางคนกวัดไกวดิ้นรนเต็มไปด้วยความกลัวและท้อถอย🍂
แสงกระทบของเงาใจที่เกิดขึ้นได้ปล่อยคลื่นพลังงานในเชิงลบเข้ามากระทบกระแทกในใจของฉันทำให้ฉันรับรู้ได้ว่า มีแรงปัดที่หอบเอาความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นออกมาตั้งเป็น กรอบในชีวิตของใครบางคน คุณอยากวิ่งหนีบางอย่างเราต่างมีปมมากมายในตัวเรา เรามีปมด้อย บางคนมีความเชื่อมั่นสูงมาก ความเด่นจึงเป็นสมบัติในใจของเขา แต่บางคนก็คิดว่าตัวเองเท่ากับคนอื่น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปมแห่งอัตตาทั้งสามคือ ดีกว่า เลวกว่า และเสมอกัน ทั้งสามนี้คือปมแห่งอัตตา อย่าติดกับดักของตัวเอง🍂
เราเป็นแค่คนที่มีลมหายใจเหมือนกัน
เกิดมาเป็นดอกบัวก็เป็นแค่ดอกบัว
เกิดมาเป็นดอกกุหลาบก็เป็นแค่ดอกกุหลาบ
เกิดมาเป็นดอกหญ้าก็เป็นแค่ดอกหญ้า
ดอกบัว ดอกกุหลาบ หรือจะเป็น ดอกหญ้า ก็เป็นสิ่งเดี่ยวกันกันทั้งนั้นคือ "ดอกไม้" เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเราเองให้เป็นดอกไม้ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเพราะถึงแม้จะเป็นแค่ดอกหญ้าก็มีคุณค่าสำหรับโลกใบนี้เหมือนกัน🍂
อิสรภาพแห่งจิต ๒๘ ก.ค.๖๔
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
    ทูบี Re_Invent
    เป็นดังนั้นค่ะสาธุ