คงเคยมีคนบอกว่า เงินไม่สำคัญ....ความจริงมันก็ไม่คัญหรอก แต่การที่จะอยากได้สิ่งใด มันล้วนต้องแลกด้วยเงิน ถ้าแลกด้วยสิ่งของก็ตกลงกันไม่ได้
  • 1
โฆษณา