ชีวิตที่ไม่ที่เคยถูกอุ้มชู
ชีวิตที่เลียแข้งเลียขาคนไม่เป็น
ชีวิตที่ต่อสู้ฝ่าฟันด้วยตัวเอง
ชีวิตที่ไม่สนคำดูถูก นินทา
ชีวิตที่สร้างด้วยมือของตัวเอง
ชีวิตที่โดดเดี่ยวเดียวดาย
ชีวิตที่ง่าย ๆ ธรรมดา ๆ
ชีวิตที่ไม่มีต้นทุนอย่างเรา
มาถึงทุกวันนี้ดีใจที่สุดแล้ว
แม้ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไร
เมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสง
ฉันสามารถที่จะทำอะไรก็ได้
ไม่มีภูเขาที่สูงเกินไป
ไม่มีปัญหายากเกินกว่า
ที่จะเอาชนะได้
#ของวิเศษในตัวเจ้า ก็อยู่ในตัวเจ้า
ของวิเศษของข้า ไม่มีนอกจากความหวังเฝ้ารอสิ่งนั้น
#Have a brighter day!
โฆษณา