-- 5 ทักษะการคิด ที่เราควรฝึกฝนบ่อยๆ --
ทักษะการคิดเป็นความสามารถที่สำคัญในปัจจุบัน เพราะความคิดนั้นส่งผลถึงการกระทำต่างๆ ของเรา ทั้งดีและไม่ดี เราจำเป็นต้องพัฒนาทักษะทางการคิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทักษะการคิดของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลถึงการกระทำที่จะช่วยเราลงมือทำในสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นนั้นเอง และนี่คือ 5 ทักษะการคิดที่พวกเราควรฝึกฝนบ่อยๆ ครับ
3
1.คิดต่าง
.
หรือที่เราเรียกว่า คิดนอกกรอบ ฝึกให้ตัวเองคิดอะไรที่แตกต่าง ไม่เคยคิดมาก่อน ออกมาจากสิ่งที่คุ้นชิน การที่เราฝึกคิดนอกกรอบบ่อยๆ มันจะนำเราไปสู่ไอเดียใหม่ๆ ได้ตลอด
6
2 คิดล่วงหน้า
.
ฝึกมองล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง สิ่งนั้นจะส่งผลกับเรามากน้อยแค่ไหน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะทำหรือไม่ทำในวันนี้ รวมถึงการคาดการณ์สิ่งรอบตัวที่จะเปลี่ยนไปในโลกด้วย เพื่อที่เราจะได้เตรียมรับมือก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้น
8
3. คิดวิเคราะห์สาเหตุ
.
การคิดวิเคราะห์สาเหตุได้ถูกต้อง คือรากฐานของการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เราจะไม่มีทางแก้ปัญหาได้ หากไม่รู้ว่าต้นตอของปัญหาอยู่ตรงไหน คนส่วนใหญ่มักบอกปัญหาได้ แต่ไม่สามารถบอกสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้จึงเป็นที่ต้องการ
13
4. คิดท้าทายกับปัญหา
.
เราจะแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าไม่รู้จักตั้งคำถามที่ท้าทายกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้า คำถามที่เราต้องคิดถามกับตัวเองใหม่คือ ถ้าเราไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมๆ อะไรคือทางเลือกของเราได้บ้าง มากกว่า 90% ของปัญหาที่อยู่บนโลกใบนี้ สามารถแก้ได้ถ้าเรากล้าตั้งคำถามที่แรงและอยู่บนสมมติฐานใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับแนวคิดการแก้ไขแบบเดิมๆ
3
5. คิดสร้างสรรค์
.
ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างหนึ่งของคนในยุคนี้มากๆ เพราะความคิดสร้างสรรค์นั้นมักก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดแนวทางใหม่ๆ ในการดำเนินชีวิตที่เป็นประโยชน์มากมาย
3
.
ติดตาม Torpenguin - ผู้ชายขายบริการในช่องทางอื่นๆได้ที่
.
Facebook : Torpenguin - ผู้ชายขายบริการ
Youtube : Torpenguin
Blockdit : Torpenguin - ผู้ชายขายบริการ
Twitter : Torpenguin
Instragram : torpenguin
ติดต่องาน E-mail : torpenguin.channel@gmail.com
  • 87
โฆษณา