มีบัญชีอยู่แล้ว?
บันไดเลื่อนที่ไม่ขยับจะเดินขึ้นหรือลงก็ทำได้
บันไดเลื่อนสิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์ขึ้นลงตามเส้นทางที่กำหนด การใช้เพื่อไต่ขึ้นไปอีกชั้นหรือใช้เพื่อลงไปอีกด้านล้วนเป็นวิศวกรรมที่นักประดิษฐ์คิดค้นทำมา
ยามปกติการการก้าวขึ้นไปยื่นบนบันไดเลื่อนมีจุดประสงค์เพื่อลดทอนการออกแรงที่ไม่จำเป็น การที่ชีวิตพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีตามกระแสสังคมจึงไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด
ทว่าเส้นทางที่ถูกกำหนดมานั้นบางคนก็ไม่ชอบที่จะต้องขึ้นหรือลงตามคนอื่น เพราะงั้นการเลือกเส้นทางที่แตกต่างและไม่ปฏิบัติตามระหว่างการขึ้นลงบันไดเลื่อนเลยถูกตราหน้ามองเป็นเรื่องประหลาดไป
กระนั้นชนกลุ่มน้อยที่ถูกมองด้วยสายตาผิดเพี้ยน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันบันไดเลื่อนใช้งานไม่ได้ขึ้นมาคงไม่มานั่งรอจนกว่าช่างจะมา เพราะพวกเขาเหล่านั้นคงเลือกจะใช้ขาก้าวขึ้นลงโดยไม่คิดถึงความลังเลที่ต้องตัดสินใจ
ซึ่งแตกต่างจากคนที่ใช้บันไดเลื่อนอยู่ทุกวันจนจำเจ การตามกระแสสังคมขึ้นไปยื่นในจุดที่ไม่ต้องทำอะไรก็เป็นได้แค่บุคคลทั่วไปที่ทำอะไรหาได้แตกต่างจากชาวบ้านที่มีกันให้เห็นอยู่ดาษดื่น
ท้ายที่สุดเมื่อหวังพึงกะแค่บันไดเลื่อน การก้าวด้วยลำแข้งของตนจะหยุดลงจนกว่าตัวเราจะออกเดินผ่านขาทั้งสองข้างที่ติดมาตั้งแต่แรก
1
    IChào
    ซ้อมเดินบันไดหนีไฟ