แม่เขาอยากจะเปลี่ยนเรา เพราะกลัวเราพบผ่านเรื่องแย่ๆ แต่ถ้าแม่ลองให้เรารับกรรมตรง​ เราจะปรับและเลือกสิ่งที่ตรงกับความต้องการของแม่มากขึ้น
  • 1
โฆษณา