มีบัญชีอยู่แล้ว?
30 กรกฎาคม 2564 ติดเชื้อเพิ่ม 17,345 ราย สะสมระลอกที่สาม 549,512 ราย เสียชีวิต 117 ราย สะสมระลอกที่สาม 4586 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจ 1012 ราย
3
สถานการณ์โควิดระลอกที่สามของประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 นับถึงวันนี้ เป็นวันที่ 121 หรือ 4 เดือนเต็มแล้ว
ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องโดยมีผู้ติดเชื้อเกิน 10,000 รายต่อวัน นับเป็นวันที่ 14 ต่อเนื่องกัน และมีผู้ติดเชื้อในระบบบริการมากกว่า 10,000 ราย 6 วันต่อเนื่องกัน
1
โดยยอดผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งมีความเสี่ยงจะเสียชีวิต ทำสถิติสูงสุด 1012 เตียง
2
ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าว มาจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งมีความสามารถในการแพร่ระบาดมากกว่าไวรัสสายพันธุ์หลักเดิมที่ระบาดในระลอกที่หนึ่ง และระลอกสอง มากกว่าสองเท่าตัว
และมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการระบาดยังไม่เข้มข้น และทันเวลากับไวรัสสายพันธุ์ใหม่
4
วันนี้ 30 กรกฎาคม 2564
ติดเชื้อเพิ่ม 17,345 ราย
ติดเชื้อในระบบบริการ 12,823 รายติดเชื้อจากตรวจเชิงรุก 3833 ราย
ติดเชื้อในสถานกักตัว 8 ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ 681 ราย
1
สะสมระลอกที่สาม 549,512 ราย
สะสมทั้งหมด 578,375 ราย
รักษาตัวอยู่ 192,526 ราย
โรงพยาบาลหลัก 74,232 ราย
โรงพยาบาลสนาม 118,294 ราย
ผู้ป่วยอาการหนัก 4595 เตียง
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 1012 เตียง
1
รักษาหายกลับบ้านได้ 10,678 รายสะสม 381,389 ราย
เสียชีวิตเพิ่ม 117 ราย
สะสมลระลอกที่สาม 4586 ราย
สะสมทั้งหมด 4679 ราย
Reference
ศูนย์ข้อมูลโควิด-19
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
    songsak thapornsawat
    เหตุผลของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์คืออะไร