30 ก.ค. 2021 เวลา 02:51 • ความคิดเห็น
ขอถามกลับว่า
1.คุณทำงานเก็บเงินไปเพื่ออะไร เพื่อเรียนต่อ เพื่อความมั่นคงในชีวิต เพื่อเปิดธุระกิจส่วนตัว หรือเพื่อ……
2.คุณจะเรียนต่อเพื่อต่อยอดความรู้ไปเพื่ออะไร เพื่อให้ใด้เงินเดือนเยอะกว่าเดิม เพื่อทำธุระกิจส่วนตัว เพื่อความสนุก เพื่อ…….
เมื่อคุณใด้ข้อสรุปทั้ง 2 ข้อแล้วอันใหนที่คุณทำแล้วมีความสุข สนุกไปกับมัน ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน จงเลือกข้อนั้น อย่าเชื่อคนอื่นจงตัดสินใจเอง ผิดพลาดมาจะใด้ไม่ต้องไปโทดคนอื่น (การผิดพลาดทำให้เราฉลาดขึ้น เก่งขึ้น คิดรอบครอบมากขึ้น)
โฆษณา