มีบัญชีอยู่แล้ว?
เราทั้งหมดไม่ได้อยู่บนเรือลำเดียวกัน แต่เราล้วนผจญอยู่ท่ามกลางคลื่นพายุร้ายด้วยกัน
1
Cr: 3 timeless lessons from Dutch : bizjournals.com
บางคนมีเรือเดินสมุทร
บางคนมีเรือหรูหรา
บางคนมีเรือยนต์ธรรมดา
บางคนมีแค่เรือพายเรือแจว
บางคนกำลังว่ายน้ำ
แต่บางคนกำลังจะจมน้ำ……
1
…มีหนทางใดบ้างที่พอจะช่วยเหลือเจือจานให้แก่กันได้…ขอจงโปรดทำ
…มีเมตตา สร้างความรู้สึกที่ดีๆให้ แก่กัน
…มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้กำลังใจต่อกัน
…ช่วยเหลือกันเท่าที่ความสามารถเราจะทำได้…ขอจงโปรดทำ
8
…แล้วเราจะรอดไปด้วยกันครับ :)
1
    Happinesss-Life
    เราสามารถผ่านวิกฤตภัยครั้งนี้และทุก ๆ ไปได้หากเราก้าวเดินไปด้วยการให้ การเสียสละ และความสามัคคีในหมู่คณะ