คุณเป็นแบบไหน "แมว" เป็นแบบนั้น 🧐🧐
บางครั้ง ‘เจ้าเหมียว’ ก็อาจเลียนแบบความเป็นทาสแมวอย่าง ‘คุณ’ มากกว่าที่คิดนะคะ เพราะจากการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร ‘PLOS ONEthis’ บอกว่า เจ้าเพื่อนขนฟูเหล่านี้มีการเลียนแบบบุคลิกของ ‘เจ้าของ’ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะทางจิตวิทยาบางอย่าง เช่น การเข้าสังคม การเปิดกว้าง และความมั่นคงทางอารมณ์ค่ะ
จากการสำรวจเจ้าของแมวกว่า 3,000 คน นักวิจัยได้ตั้งคำถามอย่างหลากหลายเพื่อวัดลักษณะบุคลิกภาพ โดยใช้แบบจำลองทางจิตวิทยาซึ่งมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระหว่างภาษา คำศัพท์ และ 5 ลักษณะกว้างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การเข้าสังคม ความเห็นพ้องต้องกัน การเปิดกว้าง ความขยันขันแข็ง และความมั่นคงทางอารมณ์
ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าลักษณะเด่นบางอย่างที่ปรากฏเหล่าทาสแมวนั้น สามารถพบได้ในแมวของพวกเขาด้วยเช่นกัน เช่น เจ้าของที่ถูกจัดอันดับว่ามีความไม่มั่นคงทางอารมณ์ แมวของเขาก็จะแสดงปัญหาพฤติกรรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน ในขณะที่หากทาสแมสชื่นชอบการเข้าสังคมและการทำกิจกรรมนอกบ้าน จะมีเพื่อนขนฟูที่เพลิดเพลินกับการอยู่นอกบ้านเช่นกัน
โดย ‘Lauren Finka’ ผู้เขียนร่วมของการศึกษาครั้งนี้และเป็นนักวิจัยสวัสดิภาพสัตว์จาก Nottingham Trent University อธิบายว่า เจ้าของหลายคนคิดว่าสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกในครอบครัว และได้สร้างพันธะทางสังคมที่ใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขา จึงมีความเป็นไปได้สูงที่สัตว์เลี้ยงจะได้รับผลกระทบจากวิธีที่ผู้เลี้ยงโต้ตอบและจัดการกับเขา ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างด้านบุคลิกภาพของเหล่าทาสแมวนั่นเองค่ะ
ที่มา: www.realsimple.com
13 ถูกใจ
3 แชร์
2.4K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 13
    โฆษณา