ถือเป็นสุดเริ่มต้นที่ดี ดีกว่าการไม่มองตัวเองเลยว่าตัวเองคิดอะไรอยู่
แต่สิ่งที่ต้องทำคือการค่อยๆ มองตัวเองตามเป็นจริง ไม่ลำเอียง เริ่มรูปลักษณ์ นิสัย ด้านอื่นๆ เทียบกับคนอื่น และลองรับรู้ความรู้สึกว่าเราชอบไม่ชอบตัวเองเรื่องอะไรบ้าง
ทั้งนี้ให้เข้าใจว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ บางอย่างเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ และบางอย่างทำไม่ได้ เรียนรู้ที่จะยอมรับมัน
"ฉันอาจมีข้อเสียอยู่บ้าง แต่ฉันก็มีดีอยู่อีกหลายอย่าง และฉันมีความสุขดี"
โฆษณา