ทางหนึ่งที่อาจจะช่วยกันได้ตอนนี้คือใครที่ตุนยาหรือสิ่งจำเป็นไว้กับตัวเองในการป้องกันแต่ภัยยังไม่มาถึงตัว ให้ส่งต่อให้พื้นที่ระบาด ก็จะลดการระบาด ก่อนมาถึงตัวได้เช่นกัน การ"แบ่งปัน" มันสำคัญตรงนี้
โฆษณา