31 ก.ค. 2021 เวลา 13:40 • ปรัชญา
ชีวิตคืออะไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
ความว่างเปล่า
โฆษณา