31 ก.ค. 2021 เวลา 14:01 • สุขภาพ
การรักษาโควิดในตอนนี้ยังเป็นการรักษาตามอาการไม่มีวิธีที่รักษาให้หายขาด เมื่อได้รับเชื้อ เชื้อฟักตัวจนแสดงอาการออกมา ก็ยากที่จะหายครับ ตอนนี้การป้องกันการได้รับเชื้อดูเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ พร้อมๆกับการสังเกตอาการของตัวเองควบคู่ไปด้วย
อาการทั่วไปก็จะมี
มีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย
อาการที่พบไม่บ่อยนักก็จะมี
ปวดเมื่อยเนื้อตัว เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี
หากมีอาการรุนแรงเช่น
หายใจลำบากหรือหายใจถี่ เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว ครับ
โฆษณา