มีบัญชีอยู่แล้ว?
พระท่านว่าคนทำชั่วย่อมรู้ดีแก่ใจว่าตัวทำชั่ว (ตรงนี้แหล่ะครับผลกรรม มันเกิดขึ้นทันทีในใจของคนทำชั่ว)