31 ก.ค. 2021 เวลา 16:48 • ความคิดเห็น
จริงครับ เป็นตัวของตัวเอง รักตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเอง วางตัวให้เหมาะสม คนเค้าเคารพและเกรงใจก็ขึ้นอยู่กับการวางตัวด้วยเช่นกัน ช่วยได้ช่วยครับ แต่ไม่ได้ยอมเป็นขี้ข้า ดีใจด้วยนะครับที่ก้าวผ่านจุดนั้นมาได้ รักตัวเองไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัว แต่ถ้าใครจะมองแบบนั้นก็ "ช่างแม่ง" ไปเลยครับ เพราะเค้าก็แค่หวังผลประโยชน์ ทำดีหวังผล พอหมดประโยชน์ก็ทิ้งแบบไม่เห็นค่าใดๆเลย รักตัวเองให้เป็นและเอื้เฟื้อเผื่อแผ่ ทำตัวให้น่าเคารพแต่ก็อ่อนโยน นี่แหละครับ ดีแล้ว
1
โฆษณา