เหยี่ยว ไม่ต้องรอใครปรบมือให้ มันก็ยังคงบินต่อไป
หญ้า ต่อให้ไม่มีใครสนใจ มันก็ยังคงงอกเงยและเติบโต
ดอกไม้บนเชิงเขา ต่อให้ไม่มีใครชื่นชม มันก็ยังคงเบ่งบานและส่งกลิ่นหอม
คนเรา ต่อให้ไม่มีใครสรรเสริญ ก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม
...
เขาด่าเธอ เธอไม่ต้องด่าตอบ
เขาทำร้ายเธอ เธอไม่ต้องทำร้ายตอบ
ใครเขาทำไม่ดีต่อเธอ เขาย่อมได้รับผลกรรมที่เขาก่อไว้ อย่างไม่มีทางหลีกพ้น!
จงเป็นเหมือนใบบัวที่ไม่ซับน้ำ เมื่อเธอไม่ซับน้ำ น้ำก็แค่ผ่านเธอแล้วไหลหยดไปตามทางของมันเอง
ทำอย่างนี้ยากไหม? ยากมาก!
แค่ทำตัวเองให้ดี ชีวิตของเธอยิ่งมาจะยิ่งดี!
...
กรรมคือการกระทำของเธอ การกระทำกำหนดนิสัย นิสัยเป็นอย่างไรชะตาชีวิตของเธอก็เป็นเช่นนั้น แก้กรรมคือการแก้อุปนิสัย เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเธอได้ ชะตาชีวิตจึงเปลี่ยน
โฆษณา