1 ส.ค. 2021 เวลา 15:41 • ความคิดเห็น
เรื่องปกติที่เราจะผิดหวังมากกว่าสมหวังนะคะ ถ้าเป็นฝันที่อยากได้จริง ๆ ลองลงมือทำใหม่ และฝึกบริหารความคาดหวังไปด้วยค่ะ
โฆษณา