ถ้ายังไม่สำเร็จในจุดหนึ่งก็ถือว่าไม่เต็มที่ค่ะ
  • 1
โฆษณา