ต้องผ่านช่าวเวลาอันเลวร้ายนี้ได้ก่อนถึงจะเต็มที่ เพราะยังไงตอนนี้มีแต่ต้องเพิ่มพลักกาย พลังสอง และพลังกำลังใจ ไปเรื่อยๆ นิ่งนานก็ต้องยิ่งเพิ่ม
  • 1
โฆษณา