เราว่ามันคือการประชดประชันมากกว่าค่ะ
มันสะท้อนความอึดอัดต่อระบบ (รัฐที่มีหน้าที่ support สิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะปัจจัย 4 ) ออกมาในลักษณะเชิงประชดเสียดสี นัยยะของมันคือ ทำไมการได้มาในสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดมันถึงยากเย็นนัก ทำไมการล่ารายชื่อตามกระบวนการถึงถูกเมินใส่ ผู้คนจึงใช้เครื่องมือ (เช่น internet) ที่มีเพื่อระบายความรู้สึกของตัวเองออกมา
การหยาบคายด้วยวาจา มันไม่สำคัญเท่าการถูกกดทับเชิงโครงสร้างนะคะ
1
แนะนำศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปัญหาระบบข้าราชการ การเมือง การกระจุกตัวความเจริญ การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และโครงสร้างรายได้ประชาชน จะทราบความรุนแรงเกี่ยวกับการกดทับนี้ค่ะ
2 ถูกใจ
436 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...