ถามตัวเองว่า...เหนื่อยจากอะไร... ถ้าเหนื่อยทางกายหายง่าย แต่เหนื่อยทางใจต้องหาให้เจอก่อน
27 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...