2 ส.ค. 2021 เวลา 15:33 • ความคิดเห็น
ถามตัวเองว่า...เหนื่อยจากอะไร... ถ้าเหนื่อยทางกายหายง่าย แต่เหนื่อยทางใจต้องหาให้เจอก่อน
โฆษณา