2 ส.ค. 2021 เวลา 15:53 • ความคิดเห็น
ผม มองสิ่งนี้เป็นเรื่องพิธีการนะครับ นั่นคือ พิธีที่ต้องมีครอบครัว สังคมของคนทั้งสองมาเกี่ยวข้อง ทั้งในไทยและต่างประเทศก็ตาม
ถามว่า จำเป็นมากน้อย นั้นผมคงตอบแทนคนอื่นไม่ได้ครับ เพราะในแวดวงเพื่อน ที่มีทั้ง ทำพิธีเล็กๆ อาจเรียกว่า ผูกข้อมือ หรือ อยู่กันไปก่อนแล้ว มาจัดพิธีแต่งตามหลัง หรือบางคู่ก็ไม่ได้จัดพิธีนั้น จนกระทั่งแยกจากกัน ก็มีครับ
โฆษณา