ผมเองไม่เชื่อครับว่าการด่าจะขับเคลื่อนได้ทุกอย่าง แต่ในคำถามคงหมายถึงคนหมู่มาก พวกเขาอาจเคยลองด้วยวิธีการพูดจาปกติแล้ว คงใช้ไม่ได้ผลครับ จึงค่อยๆเพิ่ม ความเข้มข้นของการสื่อสารนะครับ
3ถูกใจ
413รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...